10 tärkeää syytä lukea lapselle

Olet kuullut sen monta kertaa. Lukeminen on tärkeää. Mutta tärkeitäkin asioita toistellaan joskus liikaa, vai mitä? Tiedät, että lapselle ryhtyä lukemaan heti syntymän jälkeen — mutta miksi ihmeessä? Mitä hyötyä siitä on? 

Totta se on, varhain aloitettu lukeminen on valtavan tärkeää. Tässä on kymmenen syytä, joiden vuoksi lukeminen kannattaa aloittaa jo nyt.

 

1. Vahva suhde vanhempaan

Leikki-ikäinen lapsi on jatkuvasti liikkeessä. Hän touhuaa, juoksee ja tutkii ympäristöään. Lukuhetki tuo aktiiviseen elämään suloisen paussin, turvallisen yhdessäolon hetken, jossa on tuttuja kaikuja vauva-ajasta. Lukeminen ei tunnu työläältä, vaan siitä muotoutuu tervetullut päivittäinen rutiini, pysähtymisen hetki, joka hoitaa sekä lapsen että vanhemman hyvinvointia ja lisää läheisyyttä.
2. Koulumenestys
Yksi varhaisen lukemisen suurimpia hyötyjä on oppimistaitojen karttuminen. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilailla, joille on luettu ennen esikoulun alkamista, on yleisesti laajempi sanavarasto ja parempi valmius ottaa vastaan opetusta. Jos tämän kääntää toisinpäin: oppilaat, joilla on vaikeuksia muodostaa sanoista lauseita, tuskin omaksuvat vaikeuksitta alakoulun opetusohjelman matematiikan tai luonnontieteiden kokonaisuuksia. Time-lehden Anne Murphy Paul on sanonut, että kolmas luokka on lapsen elämässä se ajanjakso, jolloin hänen olisi jo luettava oppiakseen sen sijaan, että opettelisi edelleen lukemaan.
3. Puhumisen perustaidot
Taapero- ja leikki-ikä ovat puheen ja ääntämisen opettelun aikaa. Kun lapsi kuuntelee sinun lukemaasi Sulo, Kauno ja Kastehelmi -kirjaa, hän saa viihdyttävän tarinan lisäksi korvaamatonta harjoitusta äidinkielensä rytmistä ja äännemaailmasta. Taaperon ”leikkilukeminen” eli sivujen kääntely yhdistettynä iloiseen äännähtelyyn on olennainen kehitysvaihe puhumaan oppimisen tiellä. Leikkilukemista seuraakin pian oikeiden sanojen lausumisen harjoittelu.
4. Kirjan lukemisen perustaidot
Ymmärrys siitä, että tekstiä luetaan vasemmalta oikealle, tai että kuvat ovat eri asia kuin sanat, ei ole myötäsyntyistä. Kun lapselle luetaan, hän omaksuu nämä välttämättömät lukutaitoa edeltävät taidot vaivatta.
5. Hyvät viestintätaidot
Kun luet lapselle, hän oppii tärkeitä itseilmaisun ja vuorovaikutuksen taitoja. Näitä hän poimii sekä lukemiesi kirjojen tarinoista että lukuhetken vastavuoroisuudesta. Hänestä kehittyy hyvä kuuntelija ja keskustelija. Nämä ovat arvokkaita viestintätaitoja.
6. Kielen hallinta
Varhainen lukeminen on useissa tutkimuksissa yhdistetty keskimääräistä parempaan kielen perusteiden hallintaan kouluikään mennessä.
7. Kyky ajatella loogisesti
Kun luet lapselle, harjoitat hänen kykyään ymmärtää abstrakteja käsitteitä, soveltaa logiikkaa eri tilanteissa, käsittää syitä ja seurauksia sekä käyttää harkintakykyä. Yhteisistä lukemistuokioistanne tulee entistäkin kiehtovampia, kun lapsi oppii soveltamaan saduissa tapahtuvia asioita omaan elämäänsä.
8. Helpotusta uusiin tilanteisiin
Hyvät tarinat auttavat lasta suhtautumaan elämänmuutoksiin. Kun ollaan uuden ja mahdollisesti stressaavan tilanteen edessä, anna hyvän kirjan auttaa. Esimerkiksi hammaslääkärille mennessä tai muuton edellä voi ottaa esille oivallisen Ensimmäistä kertaa -kirjan.
9. Keskittymiskyvyn kehitys
Taapero saattaa kiemurrella lukuhetken aikana, tai lähteä vaeltelemaan kesken kirjan. Ei huolta. Jos jatkat sinnikkäästi lukemista, lapsi oppii nopeasti pysymään paikallaan kirjan alusta loppuun. Luetun ymmärtämisestä seuraa itsekontrollin kehitystä, aivojen stimulaatiota, parempaa keskittymiskykyä, muistin stimulaatiota ja paljon muuta positiivista, josta on hyötyä koulun alkaessa.
10. Tieto siitä, että lukeminen on hauskaa!
Taaperot, joille on luettu, pitävät lukemista miellyttävänä toimintana. Kirjoihin tottuneet lapset valitsevat myöhemminkin lukemisen videopelaamisen, television ja muun viihteen sijaan.