Psykologien vinkit: näin lapsellesi kehittyy hyvä itsetunto

Vanhemmat voivat vaikuttaa lapsen hyvän itsetunnon kehitykseen monin eri tavoin. Lue psykologien parhaat vinkit!

  • Näytä elämänilosi! Osoita, että kaikki järjestyy

Ensimmäisten elinvuosiensa aikana lapsi näkee maailman vanhempiensa silmillä. Kun lapsi näkee vanhempansa suhtautuvan elämän haasteisiin ja ongelmiin energisesti ja ratkaisukeskeisesti, hänkin omaksuu pelottoman, positiivisen asenteen.

Lapset näkevät myös itsensä vanhempiensa silmin. Vanhemmat, jotka rauhallisin mielin ja mielellään auttavat lasta ratkaisemaan ongelmat, näyttävät mallia siitä, että elämän haasteet ovat useimmiten väliaikaisia, ja että kaikkeen voi löytää ratkaisun.

  • Hyväksy ja rakasta 

Lapsen pitää saada tuntea, että hänet hyväksytään perheeseen sellaisena kuin hän on. Jos lapsi joutuu kyseenalaistamaan perheensä hyväksynnän ja rakkauden, hänen emotionaaliset kykynsä selviytyä stressistä ja vastoinkäymisistä elämän muilla alueilla heikkenevät.

Lapsille, joille kodin hyväksyntä ei ole itsestään selvää, ei kehity perustunnetta vanhempien luottamuksesta. He saattavat etsiä hyväksyntää muualta ja yrittävät ehkä ohjailla sitä, mitä toiset heistä ajattelevat (vastakohtana sille, että heille kehittyisi vahva itsetunto sisältäpäin).

Miten saat lapsesi tuntemaan olonsa rakastetuksi? Lue täältä lisää.

  • Aseta selkeitä odotuksia ja opi päästämään irti 

Fiksut vanhemmat antavat lapselle tehtäväksi askareita, joissa hänen on helppo onnistua. Onnistuminen kehittää lapsen itseluottamusta, joka puolestaan edesauttaa terveen itsetunnon muodostumista. Vanhemman tehtävä on kärsivällisesti opettaa ja ohjata lasta sekä kertoa selvin sanoin, mitä lapselta odotetaan.

Vanhemman on myös tärkeä osata päästää irti ja antaa lapsen ottaa vastuuta itsestään. Lapsen itsetunto kehittyy, kun hän huomaa osaavansa toimia itsenäisesti.

  • Anna lapsen olla oma itsensä

vennskap
Barn med god selvfølelse utvikler lettere gode vennskap. Foto: Shutterstock

Lapset, joilla on hyvä itsetunto, kokevat, että vanhemmat kunnioittavat heitä juuri sellaisina kuin he ovat. Kun vanhempi rohkaisee lasta olemaan oma itsensä, lapsi rentoutuu ja tuntee olonsa turvalliseksi. Hän oppii luottamaan itseensä, kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään, tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunteitaan sen sijaan että keskittyisi siihen, mitä muut hänestä ajattelevat.

Vanhemman kannattaa opettaa lapselle, että on täysin sallittua olla asioista eri mieltä (tämä koskee erityisesti vähän vanhempia lapsia), kunhan ei vahingoita toista tai itseään. Vanhempi yleensä aistii, milloin lapselle voi suoda enemmän vastuuta itsestään ja tekemisistään. Lue lisää lapsen itsetunnosta täältä.

Kun vastuu vähitellen siirtyy sinulta lapselle itselleen (ulkoisesta säätelystä itsesäätelyyn), osoitat, että kunnioitat lapsen tarvetta kehittyä.

Miltä kuulostaa?

Vanhemmuus ei todellakaan ole helppoa, eikä kukaan onnistu siinä täydellisesti. Mutta jos sisäistät yllä mainitut vinkit, psykologien mukaan on hyvin mahdollista, että muutamien vuosien kuluttua lähetät maailmalle vahvalla itsetunnolla varustetun nuoren.

Lähteet: psychologytoday.com ja ”Self-Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice, 2nd ed.”