Tiesitkö, että päiväkoti arvioi lapsesi puhetta?

Päiväkodeissa pidetään tarkasti silmällä lapsesi puheen kehitystä. Henkilökunta on saanut ohjeet siitä, miten lapsen kehitystä tulee seurata. Päiväkodista viesti kulkee neuvolaan, vanhempien suostumuksella. Näin yksikään lapsi ei jää ilman apua, jos hän sitä tarvitsee.

Useimmat lapset sanovat ensimmäisen selkeän sanansa päiväkodin aloittamisen aikoihin. Mutta kielen oppiminen on alkanut jo kauan sitä ennen. Lapsen on kuultava sana satoja kertoja ennen kuin hän ymmärtää sen merkityksen ja alkaa käyttää sitä itse. Mitä enemmän sanoja hän on varhaislapsuudessaan saanut kuulla, sitä paremmin hänen oma puheensa kehittyy.

LENE-menetelmä käytössä neuvoloissa 

Suomalaisissa neuvoloissa on yleisesti käytössä leikki-ikäisten (2 1⁄2–6-vuotiaiden) lasten neurologinen arviointi Lene. Lapsen kehityksen seuranta ja tukeminen ovat kehityksen ongelmien yleisyyden vuoksi kansanterveydellisesti tärkeää. Lenen tavoitteena on löytää mahdollisimman varhain sellaiset kehitykselliset ongelmat, jotka voivat ennakoida oppimisvaikeuksia kouluiässä. Sen menetelminä ovat lomakkeet sekä vanhemmilta ja päiväkodilta kerätyt tiedot.

Mihin asioihin päiväkodissa kiinnitetään huomiota?

Arviointi on vaativa prosessi, sillä lasten kehitys on yksilöllistä ja kehityksen normaali vaihtelu suurta. Koska usein on yksittäisen lapsen osalta vaikea ennakoida, selviääkö hän kehitysriskeistä ilman erityistä tukea, ei yleensä jäädä katselemaan ja odottelemaan. Silloin kun selkeä huoli lapsen kielellisen kehityksen etenemisestä herää, on kehitystä syytä havainnoida mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Huoli kielen kehityksestä herää usein erityisesti siinä vaiheessa, kun lapsen puheen alkaminen viivästyy. Kyseessä on todennäköisemmin kielellisen kehityksen vaikeus kuin normaaliin vaihteluun kuuluva ilmiö silloin, kun:

  • lapsi jokeltelee vähän tai jokeltelu on poikkeavaa
  • lapsi ei käytä jokeltelua ottaakseen kontaktia muihin
  • kielen ymmärtäminen on selkeästi vaikeaa
  • lapsi ei kiinnitä huomiotaan muiden puheeseen
  • lapsi ei käytä eleitä ottaessaan muihin kontaktia
  • symbolista leikkiä ei esiinny
  • lapsen lähisukulaisilla on kielellisen kehityksen ongelmia
  • lapsen sosio-emotionaalinen kehitys ei etene normaalisti tai
  • lapsella on selkeitä motorisia vaikeuksia (kuolaaminen, pureminen, puhaltaminen).
bilde_observasjon
Päiväkodeissa ei liikuskele valkoiseen takkiin pukeutuneita arvioijia. Henkilökunta tekee ammattitaitoista työtä ihan itse!

Miten toimii päiväkodin ja kodin yhteistyö?

Lapsen vanhemmat kutsutaan kaksi kertaa vuodessa päiväkotiin tekemään varhaiskasvatussuunnitelma, jonka yksi osa-alue on kielellinen kehitys. Vanhemmat kuulevat päiväkodin henkilökunnan arviot ja kertovat, miten lapsi suoriutuu kotioloissa. Jos syytä huoleen on, henkilökunta ja vanhemmat sopivat yhdessä jatkotoimenpiteistä.

Miksi puheen kehitystä seurataan niin tarkasti?

Kehityksen ja oppimisen vaikeudet ovat usein pitkäkestoisia ja uhka lapsen kokonaiskehitykselle. Kielenkehityksen, motoriikan, hahmotuksen ja tarkkaavaisuuden ongelmat laajenevat herkästi käyttäytymisen ja tunne-elämän alueille varsinkin, jos tuen tarvetta ei tunnisteta. Varhaisella tuella voidaan vaikuttaa myönteisesti kehitykseen ja ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista.

Hyvä kieli on erittäin tärkeä taito lapsen tulevaisuutta ajatellen.

Miten lasta voi auttaa kotona?

Keinoja on paljon! Lapselle kannattaa jutella kaikesta, mitä näkee ja tekee. Sanoita hänelle maailmaa jo ennen kuin hän itse osaa puhua. Laula ja lue. Lapsi nauttii oppiessaan laulujen sanoja ja kuunnellessaan ääneen luettua kirjaa turvallisesti äidin tai isän sylissä. Lisää inspiraatiota täällä: Puhe kehittyy leikiten

Lähde: kaypahoito.fi, thl.fi

PS. Parhaat, edulliset ikään sopivat lastenkirjat saat kotiin kannettuna Vaukirjalta. Kokeile jäsenyyttä jo tänään – et sitoudu mihinkään ja saat runsaan tutustumispaketin postikulujen hinnalla.