Satujen siivin koulutielle

Ensimmäisen kouluvuoden oppiminen perustuu pitkälti kuuntelemiseen: kun lukutaitoa ei välttämättä vielä ole, opettajan sanat ohjaavat oppilaiden toimintaa. Kuullun ymmärtäminen on siis oppimiskokemusten kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja se siivittää tärkeiden taitojen omaksumista. Perheen yhteiset satuhetket ovat mitä arvokkainta esikouluopetusta.

Koulutaidot:
Kun kotona aloitetaan päivittäiset, yhteiset satuhetket jo lapsen ollessa pieni, kehitetään samalla tärkeitä koulutaitoja:

  • Lapsi oppii kiinnittämään huomionsa käsillä olevaan kirjaan ja keskittymään
  • Lapsi oppii kuuntelemaan
  • Lapsen tarkkavaisuus kehittyy
  • Lapsen sanavarasto kehittyy, mikä auttaa puheen ymmärtämisessä ja itseilmaisussa

Lukemaan valmistelevat taidot:
Yhteiset lukuhetket valmistelevat lapsen luku- ja kirjoitustaitoa:

  • Lapsi oppii, miten kirjoja luetaan
  • Lapsi oppii kääntämään sivuja
  • Lapsi tutustuu sanoihin ja lauseisiin
  • Lapsi oppii yhdistämään sanan ja sen merkityksen
  • Lapsi oppii kuuntelemaan 
  • Lapsi oppii ymmärtämään tarinoita ja pohtimaan, miten juoni kehittyy