Lukuhetket harjoittavat lapsen aivoja

Lapselle lukeminen on hyvin merkityksellistä lapsen aivojen kehityksen kannalta. Lukuharrastus vaikuttaa siihen, miten lapsen aivot työstävät tarinoita ja valmistautuvat kielen ymmärtämiseen. Nämä tulokset ovat peräisin uudesta amerikkalaisesta tutkimuksesta.

Lapselle kannattaa siis lukea – eikä pelkästään mukavien yhteisten hetkien takia. Lukeminen harjoittaa lisäksi lapsen aivoja. Tutkimuksessa tarkkailtiin 3—5-vuotiaita lapsia. Heidän perheidensä lukutottumuksia kartoitettiin tarkasti, ja lukuhetkien yhteydessä seurattiin lasten aivojen toimintaa.

Tutkijat havaitsivat, että lukuhetket aktivoivat lapsen aivojen niitä osia, jotka mahdollistavat puheen kehityksen. Todettiin, että niillä lapsilla, joille luettiin paljon, on aivoissa enemmän kytköksiä kuin niillä, joille ei luettu kotona lainkaan.

Erityisen vilkasta oli toiminta aivojen niissä osissa, joihin tallennamme kuvia. Lapset kuvittelivat tarinat mielessään, mikä puolestaan on puheen kehitystä vahvistavaa toimintaa, tutkimus osoitti. Tämä ominaisuus helpottaa myöhemmin vaihetta, jolloin siirrytään kuvista tekstipainotteisempiin kirjoihin. Lapsi ymmärtää tällöin lukemaansa kuvittamalla sen itse mielessään.

Vinkki! Parhaat, edulliset ikään sopivat lastenkirjat saat kotiin kannettuna Vaukirjalta. Kokeile jäsenyyttä jo tänään – et sitoudu mihinkään ja saat runsaan tutustumispaketin postikulujen hinnalla.

Lähde: Forskning.no